Skip to main content

Het debat over meer bewegen van kinderen op scholen is in volle gang. Of het wel of niet een positieve uitwerking heeft op de cognitieve leerprestaties van kinderen is nog onderwerp van onderzoek. Iedereen is het er wel over eens dat meer bewegen voor kinderen beter is. De vraag is echter of dit een taak voor leerkrachten is, die al veel op hun bordje hebben liggen. Misschien is dat ook helemaal niet nodig?

Vroeger nodigde iedere boom met lage takken uit om erin te klimmen, tegenwoordig vinden we het al snel te gevaarlijk. Kan de schoolomgeving niet dusdanig worden vormgegeven dat kinderen dagelijks uitgenodigd worden tot bewegen? Kinderen willen namelijk helemaal niet stilzitten. Bekend is dat een veelzijdige motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk is voor de gezondheid, fitheid en sportieve prestaties en wellicht ook voor cognitieve prestaties. Als de inrichting van een schoolgebouw zou uitnodigen tot balanceren, klimmen, springen, rennen en noem maar op, biedt het gebouw gedurende de basisschoolperiode een prachtig podium voor kinderen om zich op een vanzelfsprekende manier veelzijdig te ontwikkelen.

(tekst loopt verder na afbeelding)

De Frederiksbjergschool in Aarhus is hiervan een prachtig voorbeeld, Denemarken loopt voorop. Het gebouw nodigt op meer dan 40 plekken uit tot sport en beweging tijdens schooltijden. Dit is gedaan door “beweegaanleidingen” in gangen en gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. Het ontwerp is een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Wanneer opent in Nederland de eerste ‘beweegschool’ zijn deuren? In het blad Schooldomein van oktober 2017 staat een verslag van het debat over bewegen met diverse deskundigen. Dit debat leverde verrassende inzichten op!