Sportzaal Tanthof West, Delft

Benut de beweegruimte

Gemeente Delft realiseert een sportzaal in de wijk Tanthof-West. De ambitie van de gemeente is om een moderne sportzaal te realiseren die aansluit bij de moderne eisen voor bewegingsonderwijs en sport. Deze opgave werd aan InFit Beweegconcepten voorgelegd omdat InFit bekend staat als partij die de gebaande paden durft te verlaten door creatief om te gaan met de beschikbare ruimte.

In plaats van de vaak voorkomende standaard om twee gymzalen met dezelfde afmeting naast elkaar te plaatsen, bevat dit ontwerp vier verschillende beweegruimten: een gymzaal met een afmeting van 12 x 23 meter, een gymzaal met een afmeting van 16 x 16 meter en op de verdieping (bovenop de kleedkamers) twee multifunctionele (beweeg)ruimten met een beweegoppervlak van respectievelijk 81 en 101,5 m2.

Het concept gaat ervan uit dat de multifunctionele beweegruimten (MFR) tijdens de lessen bewegingsonderwijs beschikbaar zijn en daarmee extra bewegingsruimte toevoegen aan de zalen op de begane grond. De vakleerkrachten zijn vooral heel blij met de extra grote beweegruimten. Niet alleen zijn de beide gymzalen groter dan gebruikelijk, maar vooral de toevoeging van de extra ruimte op de etage is voor hen zeer waardevol. Daarnaast kunnen avondgebruikers uit meerdere ruimtes kiezen, waardoor de gemeente meerdere (verschillende soorten) gebruikers kan faciliteren.

Terug naar Ons Werk

Hoe gaat InFit te werk?

InFit gaat altijd uit van de eisen en wensen van de gebruiker, dus het project begon met het bevragen van de vakleerkrachten van de beide scholen die straks de lessen bewegingsonderwijs gaan geven. Via de opdrachtgever werd tevens in kaart gebracht welke avond- en weekendgebruikers de nieuwe zaal zouden willen huren. 

Uit deze inventarisatie bleek dat bewegen is ingebed in het beleid; zo kent men al geruime tijd de ‘dynamische schooldag’, waarbij het bewegen als een rode draad door de schooldag heen loopt. Er wordt veel aandacht besteed aan bewegen en bewegend leren; leerlingen zitten nooit langer dan een half uur.

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven les op basis van zelfontdekkend leren. De lessen worden georganiseerd in vele vormen, meerdere activiteiten in meerdere vakken tegelijkertijd, er is altijd veel aanbod. Ook wordt veel aandacht besteed aan ‘bewegen regelen’, de leerlingen leren omgaan met regels en afspraken, maar ook met materialen en arrangementen. Ze verkennen verschillende rollen, zoals instrueren, organiseren en coachen en er is tijdens de gymles ruimte om creatief om te gaan met bewegingssituaties.

InFit heeft de wensen vertaald naar het onderstaande model, dat als een getekend ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen geldt.

Bekijk

Bekijk hieronder enkele tekeningen van het ontwerp van InFit.

Het beweegconcept

Op de begane grond bevindt zich een gymzaal met een afmeting van 12 x 23 meter en een gymzaal met een afmeting van 16 x 16 meter. Op de verdieping bevinden zich twee multifunctionele (beweeg)ruimten met een beweegoppervlak van resp. 81 en 101,5 m2.

De toestelberging zit tussen de beide gymzalen in. Deze berging is aan beide zijden voorzien van twee grote segmentdeuren en kan dus vanaf beide zalen worden bereikt en vanuit de gang. 

Het concept gaat ervan uit dat de multifunctionele beweegruimten (MFR) tijdens de lessen bewegingsonderwijs beschikbaar zijn en daarmee extra bewegingsruimte toevoegen aan de zalen op de begane grond. De MFR worden voorzien van netten, leerlingen blijven in het zicht en kunnen de docent en elkaar blijven horen.

MFR 1 is vanuit gymzaal 1 op twee manier bereikbaar: via een reguliere trap in de linkerbovenhoek van de zaal en via een klim-klauterstructuur linksonder. MFR 2 is rechtstreeks vanuit zaal 2 bereikbaar via een trap linksboven in de zaal. MFR2 kan ook bereikt worden via de trap uit het entreegebied op de begane grond en kan worden voorzien van een neerlaatbare scheidingswand om de ruimte zowel visueel als akoestisch te scheiden van gymzaal 2. Hierdoor is het mogelijk om MFR2 en gymzaal in de avonduren en het weekend tegelijkertijd te verhuren aan twee verschillende gebruikers. Ook is er op de etage een docentenkamer opgenomen in het ontwerp.

Contact

Ook bezig met voorbereidingen voor nieuwbouw van gymzaal, sportzaal of sporthal?

Bel of mail ons:
06 41 28 62 43
info@infitbv.nl