Sportaccommodaties Maastricht

Drie moderne beweegruimten met innovatieve insteek

De gemeente Maastricht ontwikkelt drie nieuwe Integrale Kindcentra. Bij ieder van deze gebouwen moet tevens een gymzaal voor het bewegingsonderwijs worden gebouwd. De ambitie van de gemeente Maastricht en Maastricht Sport is om innovatieve beweegruimten te realiseren die aansluiten bij de moderne beweegcultuur en tevens ingezet kunnen worden voor overig sportgebruik. De traditionele gymzaal van 21 x 12 met de standaard inrichting past niet meer in de visie van de stad Maastricht.

InFit Beweegconcepten heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel in kaart te brengen welke faciliteiten en indeling deze accommodaties zouden moeten krijgen waardoor ze beter aansluiten bij modern bewegingsonderwijs en de overige sportgebruikers in de gemeente. Na inventarisatie bij opdrachtgever en (potentiële) gebruikers heeft InFit voor ieder van de drie accommodatie een gebouwconcept ontworpen dat op dit moment (november 2021) verder wordt uitgewerkt naar een concreet ontwerp waarmee de te selecteren architecten aan de slag kunnen. 

Terug naar Ons Werk

De gebouwconcepten vormen de basis voor verdere planontwikkeling van de nieuwe beweegruimten.

InFit maakte gebruik van ruimtelijke modellen om aan de opdrachtgever en aan toekomstige gebruikers te laten zien wat er mogelijk is en waar de voordelen van de concepten liggen ten opzichte van een traditionele gymzaal.

Neem contact op

Bekijk

Bekijk hieronder verschillende ontwerpen van de sportaccommodaties die InFit maakte voor de gemeente Maastricht.