Skip to main content

Enige tijd geleden is aan de Henegouwenlaan in Eindhoven een nieuwe sporthal in gebruik genomen. Deze hal werd in opdracht van het Stedelijk College gebouwd door Binx Smartility. Sinds de opening zijn op LinkedIn vanuit diverse partijen berichten gepost over deze sporthal. Uit deze berichten en de reacties eronder, blijkt dat het hier gaat om een bijzondere sporthal. Maar wat maakt deze sporthal nu zo bijzonder?

Grote structuren: klimwand en urban sportswall

Wat bij binnenkomst het eerst opvalt, zijn twee grote structuren die je niet in elke sporthal tegenkomt: in de linkerhoek een grote, kleurige sportklimwand en aan de rechterwandkopwand een Urban sportswall.

Klimwanden zien we tegenwoordig wel vaker in reguliere sporthallen maar de Urban Sportswall is een echt unicum.

De wand bestaat uit een ‘geraamte’ van stalen modules die allemaal een vaste maat hebben. Deze modules kunnen aan elkaar worden gekoppeld en op elkaar worden gestapeld al naar gelang de beschikbare ruimte en het beschikbare budget. Door de plaatsing tegen de kopwand en de combinatie met de multifunctionele ruimte op de etage door middel van een loopbrug, wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte; er wordt ook bewogen in het bovenste deel van de sporthal. De wand biedt meerdere, gevarieerde beweegactiviteiten waardoor leerlingen zich een beeld vormen van de beweegcultuur waaraan zij kunnen meedoen. Hiermee krijgen actuele sporten zoals urban sports een prominentere plek in de sportaccommodatie en in het curriculum van de school. De elementen binnenin in de structuur kunnen eventueel na verloop van tijd worden verwisseld.

Sportvloer met LED raster

Bij een tweede blik valt ook op dat er, in vergelijking met de meeste andere sporthallen, niet veel lijnen op de vloer zijn aangebracht. De hal is namelijk voorzien van een combinatie van geschilderde lijnen en LED-lichtlijnen.
Het combiveld (voor de sporten zaalvoetbal, zaalhandbal, zaalhockey en zaalkorfbal) en vier volleybalvelden zijn standaard opgeschilderd en daarnaast is er een raster van (bijna onzichtbare) LED-lijnstukken. Deze lijnstukken kunnen met behulp van een bedieningspaneel naar behoeven worden aan- en uitgezet waardoor vele aanvullende patronen mogelijk zijn.

Daarnaast is de sporthal ingericht met nog meer leuke en praktische toepassingen waaronder een elektrisch bedienbare wandtrampoline, multifunctionele hijsunits waarmee uiteenlopende bewegingsbanen kunnen worden gemaakt en een circuit voor slacklining.

Uitgangspunt: onderwijsvisie

Natuurlijk maken de grote eye-catchers in de inrichting deze sporthal tot een karakteristieke, niet alledaagse accommodatie, maar de echte bijzonderheid zit ‘m in de uitgangspunten die tot deze accommodatie hebben geleid.

Ruud Jansen is manager beheer en services bij SILFO (de overkoepelende scholenstichting waar het Stedelijk College Eindhoven onder valt) en als zodanig verantwoordelijk voor het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe sporthal. Het belangrijkste uitgangspunt van SILFO/de school was dat het nadrukkelijk een onderwijsvoorziening moest worden; de wedstrijdeisen voor het (eventuele) sportgebruik in de avonduren of weekenden waren niet leidend en mochten de optimale indeling voor de lessen bewegingsonderwijs niet verhinderen.
Dit is in de meeste gevallen in Nederland niet gebruikelijk bij het ontwikkelen van een sporthal: de wedstrijdeisen en de NOC*NSF-normen vormen dan het vertrekpunt, waaraan vaak het bewegingsonderwijs ondergeschikt wordt gemaakt. Deze opdrachtgever draaide dit perspectief om: hoe kunnen we optimaal tegemoet komen aan de wensen van de sectie L.O. terwijl het toch mogelijk blijft om de hal te verhuren aan geïnteresseerde (binnensport)verenigingen?

Om op deze vraag een antwoord te vinden, zocht Ruud Jansen in oktober 2020 contact met InFit Beweegconcepten. In de daarop volgende maanden spraken Pim Scherpenzeel (ex-docent L.O.) en Ronald de Rooij (architect en bouwkundige) van InFit Beweegconcepten veelvuldig met opdrachtgever Ruud Jansen en met de sectie L.O. van het Stedelijk College, vooral vertegenwoordigd door docent Nancy Verspaget-Jansen. De onderwijsvisie, ideeën, gedachten en wensen van de toekomstige gebruikers werden door InFit vertaald naar een bijzonder, maar realistisch en uitvoerbaar inrichtingsontwerp.

Verbinding binnen-buitenruimte

Een heel belangrijk punt voor de gymsectie was de mogelijkheid om een directe verbinding te hebben met de -ook voor het bewegen ingerichte- buitenruimte. In het ontwerp van de sporthal werd dus een grote, glazen pui met openslaande deuren opgenomen zodat leerlingen in één les zowel van de binnen- als de buitenruimte gebruik kunnen maken, waarbij eventuele bezwaren voor lichtreflectie tijdens het sporten voor lief worden genomen. Boven deze glazen pui is eveneens voorzien in een klim-klauterbaan, die in een later stadium zal worden aangebracht.

Vaste toestellen

De sporthal is ontworpen met vier gelijke zaaldelen van 13 meter breed. De totale lengte van 52 meter is dus ruim voldoende voor de gebruikelijke indoorsportvelden voor zaalvoetbal, zaalhandbal, -hockey en -korfbal, basketbal en volleybal, inclusief de benodigde veilige uitloopzones om deze velden. Zowel de klimwand als de urban sportswall bevinden zich buiten deze vrije ruimte, zodat de  hal niet in heeft geboet op de verhuurmogelijkheden voor de regulier indoorsporten.

De urban sportswall heeft een verbinding met de multifunctionele ruimte op de verdieping, de klimwand krijgt straks een verbinding met de klauterstructuur boven de glazen pui en deze structuur kan dan ook worden bereikt vanaf de verdieping, aan de andere zijde van de kantine. Op deze manier zijn veel leerlingen in beweging aan de wanden en dus zonder op de sportvloer te (hoeven) komen.

Sportvloer

Verder vond de opdrachtgever het belangrijk dat de sportvloer niet een grote wirwar van lijnen zou bevatten. Allereerst werd in overleg besloten om geen belijning voor badmintonvelden aan te brengen; de school zou deze in de lessen toch niet gebruiken en de plaatselijke badmintonvereniging werd niet verwacht als toekomstige huurder. Tegelijkertijd waren er wel specifieke wensen voor het inzetten van lijnen en lijnstukken tijdens onderwijs-leersituaties die het hele ontwerp wel erg druk zouden maken. De oplossing werd gevonden in de LED-sportvloer van Sika Pulastic en LumenArt, die na een bezoek aan een referentieadres, op basis van het vloerontwerp van InFit deze vloer konden aanbieden.

Meerdere leveranciers

De bedrijven JanssenFritsen en Nijha werden benaderd om mee te denken over de sporttechnische inrichting. Normaliter zijn deze partijen in concurrentie met elkaar voor het inrichten van een sporthal, maar toen het ontwerp van InFit Beweegconcepten door de opdrachtgever was goedgekeurd, werd duidelijk dat beide partijen gewenst waren om het uit te voeren: zo is bijvoorbeeld de Urban sportswall door Nijha geleverd en de klimwand door JanssenFritsen, ondersteund door specialisten op het gebied van klimwanden. Voor de klauterwand boven de glazen pui werd Fuel X ingeschakeld. Ook deze samenwerking maakte het project succesvol en droeg bij aan het unieke karakter van deze hal.

Kortom

Door bouw en inrichting af te stemmen op de toekomstige gebruiker en niet bij voorbaat uit te gaan van (soms verouderde) standaarden en normen, was er in de nieuwe sporthal in Eindhoven ineens heel veel meer mogelijk. Hierdoor konden permanente opstellingen geplaatst worden, kon er een verbinding komen tussen de binnen- en de buitenruimte en is er een speciale vloer aangelegd.

Om dit soort vooruitstrevende accommodaties te realiseren is een goede sporttechnische adviseur onmisbaar. Het Stedelijk College vond deze in InFit Beweegconcepten. De mensen van InFit weten alles van de richtlijnen, normen en wedstrijdeisen, en kijken met een innovatieve blik door de bril van de gebruiker.

Wij kijken ook graag met u naar de mogelijkheden voor uw beweegruimte.

Neem contact met ons op via info@infitbv.nl of bel 06 41 28 62 43